ter sad han paa Haderslcvhus og skrev derfra Lil Higs- . saaledes i Tal omtrent fire Gange saa stærke som . i Træk med 6 Vogne Iwer Dag. .. land, og C Irik Christians Dragonregiment kom ude- .. løjtnanterne Besell og Powish samt Oberst Hosen - lige Blade findes fortalt Begivenheder fra Krigen. ridt, om det forvredne ben på hesten og om hele gudeflokken, der tryllede benet raskt Handschuh, nicht Striimpf, nicht Hosen, nicht Wams, nicht Rock!" — han har .. henviser til, behandlet i Wickrams Rollwagenbttchlein c: , i en Sang af. Frauenlob om der saa var saa mange Herrer og Fruer til, som der er Blade. Amt , rejste saa udenlands og blev en berømt Mand, c) Johannes Mand af vore Soldater, dels Infanteri paa Vogne, deIs Dragoner, .. I hans Sted blev først Hossen fra Sjørslev og senere Jensen fra Norring kaldet Undtagelse af nogen Nattedug - at Træernes Blade visnede, og alt Træværk revnede, saa.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail